• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyka strony

  Dział: Formy aktywizacji

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  771165
  Targi pracy
  77844
  Szkolenia
  73690
  Formy aktywizacji
  65564
  Spotkania informacyjne
  41997
  Staże
  35413
  Środki na podjęcie działalności gospodarczej
  26679
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  19511
  Prace interwencyjne
  17957
  Roboty publiczne
  16977
  Prace społecznie użyteczne
  16648
  Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
  14268
  Galeria zdjęć
  8731
  Prezentacje
  7861
  Artykuły
  6794
  Galeria wideo
  5771
  Giełdy pracy
  5321
  Porady grupowe
  4095
  Grupowe informacje zawodowe
  3844

  Dział: Strona główna

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Strona główna
  772407
  Kalendarium wydarzeń
  199397
  Mapa witryny
  37889
  Redakcja strony
  13766
  Chmura tagów
  13700
  Galeria zdjęć
  8434
  Polityka prywatności
  5749
  Zastrzeżenia prawne
  5390
  Poleć znajomemu
  4210
  Kalendarium wydarzeń
  1

  Dział: Oferty pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Oferty pracy w kraju - CBOP
  1434289
  Oferty pracy na rynku lokalnym
  514412
  Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
  52095

  Dział: Usługi elektroniczne

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Usługi elektroniczne
  37439
  Kreator CV
  13672
  Newsletter
  11760
  E-zgłoszenie oferty pracy
  10252
  Szukaj pracownika
  9202
  Kalkulator wynagrodzeń
  8210
  Kalkulator świadczeń
  6835
  Umawianie wizyt przez Internet
  6475
  Rejestracja przez Internet
  6260
  Multimedia
  6004
  E-zapytanie
  5488
  Rejestracja
  5367
  Stwórz Swoje e-CV
  4412
  Galeria wideo
  4321
  Usuń moje konto
  1878
  Wyślij zapytanie o pracownika
  21

  Dział: Dla bezrobotnych

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  83985
  Dokumenty do pobrania
  35737
  Rejestracja bezrobotnych
  19486
  Zasiłek dla bezrobotnych
  13164
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  12799
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  10747
  Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
  10617
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  10309
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  9891
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  9572
  Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
  9216
  Rejestracja poszukujących pracy
  8999
  Rejestracja przez Internet
  8938
  Bon na zasiedlenie
  8834
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  8830
  Rejestracja przez Internet
  7674
  Dodatek aktywizacyjny
  6790
  Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  6756
  Przyznanie statusu bezrobotnego
  6746
  Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
  6506
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  6287
  Obowiązki bezrobotnych
  6186
  Staże
  6157
  Zwrot kosztów przejazdu
  5904
  Bon stażowy
  5837
  Bon zatrudnieniowy
  5727
  Utrata statusu bezrobotnego
  5621
  Usługi dla niepełnosprawnych
  5608
  Prawa bezrobotnych
  5491
  Bon szkoleniowy
  5418
  Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
  5407
  Przyznanie statusu poszukującego pracy
  5338
  Inne finansowe formy wsparcia
  5084
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  5070
  Poradnictwo zawodowe
  4981
  Ubezpiecznie zdrowotne
  4840
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  4782
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  4703
  Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
  4674
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  4573
  Roboty publiczne
  4570
  Praktyki absolwenckie
  4546
  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
  4539
  Prawa poszukujących pracy
  4534
  Pośrednictwo pracy krajowe
  4466
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  4457
  Pożyczka szkoleniowa
  4444
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4392
  Obowiązki poszukujących pracy
  4280
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
  4248
  Szkolenie "Szukam pracy"
  4182
  Prace interwencyjne
  4024
  Utrata statusu poszukującego pracy
  3998
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  3985
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  3969
  Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
  3862
  Prace społecznie użyteczne
  3838
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  3833
  Wykaz instytucji szkoleniowych
  3625
  Zasoby informacji zawodowych
  3209
  Coaching
  2956
  Agencje zatrudnienia
  14

  Dział: Dla pracodawców

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ABC pracodawców i przedsiębiorców
  61674
  Dokumenty do pobrania
  32266
  Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
  18753
  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  10611
  Staże
  9062
  Zgłoszenie oferty pracy
  8821
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  7376
  Pytania i odpowiedzi - FAQ
  6758
  Prace interwencyjne
  5721
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
  5386
  Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
  5331
  Poradnictwo zawodowe
  5251
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  5251
  Zgłaszanie ofert pracy przez internet
  5109
  Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
  5064
  Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
  4907
  Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
  4857
  Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
  4452
  Roboty publiczne
  4400
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  4389
  Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
  4375
  Refundacja kosztów szkoleń pracowników
  4374
  Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
  4258
  Pośrednictwo pracy krajowe
  4069
  Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
  4037
  Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
  3987
  Prace społecznie użyteczne
  3818
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  3808
  Zwolnienia grupowe
  3780
  Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
  3706
  Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
  3698
  Refundacja wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia art.150f
  3690
  Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
  3630
  Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  3593
  Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  2823
  Telefoniczne zgloszenie oferty pracy zatrudnienia
  2570
  Praca sezonowa
  1873
  Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  1835
  Bon zatrudnieniowy
  6
  Bon na zasiedlenie
  5
  Bon szkoleniowy
  5
  Dla pracodawców
  1

  Dział: Urząd Pracy

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Kontakt
  101277
  EFS - Wsparcie nie tylko na starcie
  34037
  Ogłoszenia o zamówieniach
  28744
  Mapa dojazdu
  19138
  EFS - A po burzy...
  14802
  Dane teleadresowe
  13292
  Kierownictwo Urzędu Pracy
  13265
  Stopa bezrobocia
  9813
  Programy
  9716
  Ocena strony internetowej
  9104
  Ocena pracy Urzędu
  9088
  Analizy i statystyki
  8988
  Zamówienia publiczne
  8925
  Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
  8400
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  8303
  Inne informacje
  7950
  Ogłoszenia o wynikach postepowań
  7883
  Archiwum zamówien publicznych
  7833
  Ustawy
  7810
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  7485
  EFS - Kurs na kapitał
  7413
  Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
  7405
  Zielona Linia
  7245
  Przydatne linki
  7233
  Programy i projekty realizowane
  7061
  EFS - Kierunek przedsiebiorczość
  6162
  Statystyka lokalnego rynku pracy
  6108
  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy
  5906
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  5884
  Ankiety i oceny
  5864
  E-zapytanie
  5599
  Tłumacz języka migowego
  5596
  UE - LEMOR
  5488
  Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  5439
  Programy i projekty zrealizowane
  5391
  EFS - Zacznij od dziś
  5320
  Rozporządzenia
  5263
  EFS - projekty zrealizowane
  5222
  Wykresy statystyk - wersja graficzna
  5110
  FP - projekty zrealizowane
  4916
  FP - Rezerwa ministra dla osób do 30 roku zycia
  4883
  Dokumenty strategiczne
  4858
  Rok 2013
  4693
  Opracowanie 2009
  4582
  EFS - PI-PWP Replikator
  4496
  Opracowanie 2002
  4488
  Rok 2004
  4425
  Rok 2011
  4396
  EFS - 50+ powodow do zatrudnienia
  4392
  Rok 2012
  4378
  Rok 2014
  4354
  Opracowanie 2004
  4350
  Rok 2010
  4293
  Opracowanie 2006
  4274
  EFS - Praktyka czyni mistrza
  4271
  Rok 2002
  4270
  Opracowanie 2003
  4265
  Rok 2006
  4263
  EFS- Praca bez stopni
  4259
  Rok 2007
  4240
  Opracowanie 2008
  4231
  Opracowanie 2005
  4212
  Rok 2008
  4172
  Rok 2000
  4166
  Rok 2009
  4145
  Opracowanie 2013
  4133
  Rok 2001
  4107
  UE - Transfer wiedzy i doswiadczeń
  4105
  Rok 2003
  4100
  Rok 2005
  4050
  Opracowanie 2012
  3916
  Opracowanie 2010
  3814
  Opracowanie 2014
  3812
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (II)
  3774
  FP - Inicjatywa i przedsiebiorczość - to się opłaca
  3771
  EFS - Na dobry początek
  3768
  Opracowanie 2011
  3755
  FP - Doświadczenie w cenie
  3747
  Opracowanie 2007
  3709
  FP - rezerwa ministra dla osób do 25 roku życia
  3587
  EFS - Nowa Ja
  3393
  EFS- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...(I)
  3281
  Opracowane 2015
  3109
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)
  3017
  Rok 2015
  2970
  EFS- Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy
  2963
  Opracowanie 2016
  2837
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)
  2775
  Rok 2016
  2678
  UE- Rozszerzamy horyzonty- szkolenia dla pracowników PUP Ruda Śląska
  2556
  FP- program specjalny - Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy
  2534
  Opracowanie 2017
  2389
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)
  2309
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)
  2305
  Ochrona danych osobowych
  2277
  EFS - Wiedza + doświadczenie = zatrudnienie
  2210
  Rok 2017
  2196
  FP- program specjalny "W nowym kierunku - aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy"
  2153
  FP- rezerwa Ministra dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  2117
  FP - rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  2111
  Opracowanie 2018
  2032
  FP- program specjalny - "Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA, czyli TWOJA MOTYWACJA"
  2000
  EFS- ZIT- Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości
  1971
  FP- rezerwa Ministra w celu likwidacji luk kompetencyjnych
  1894
  Rok 2018
  1812
  EFS - Rozwój i praca to się opłaca
  1726
  FP – program specjalny - „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”
  1282
  Opracowanie 2019
  1209
  UE - EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA - LOKALNE UDOSKONALENIA
  1170
  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (IV)
  1142
  EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)
  908
  EFS - ZIT - Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja.
  789
  UE - EUROPEJSKI ROZWÓJ BEZ GRANIC
  644
  Rok 2020
  503
  Opracowanie 2020
  417

  Dział: English

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Information
  16294
  Registration
  4338

  Dział: Pусский

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  ИНФОРМАЦИЯ
  15619
  РЕГИСТРАЦИЯ
  3587

  Dział: Intranet

  Podstrona Odwiedziny Ilość
  Utworzono: 2012-08-25 09:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13938

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl